+ -


IN VOGELVLUCHT

De vijf documenten zijn:

1. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

"opdat mensen tot hun recht komen"
"De erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap is grondslag voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld."

Een Verklaring die is aanvaard op 10 december 1948 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en de grondrechten van alle leden van de mensengemeenschap om- schrijft….

Het karakter van de Rechten bestaat uit drie categorieën:
Art.1-18 De rechten die betrekking hebben op de vrijheid en de lichamelijke en geestelijke integriteit van de menselijke persoon
Art.19- 21 De politieke rechten
Art 22- 28 De sociale, economische en culturele rechten
Art 29 Het recht van de één is ook de plicht van de ander

// voor de integrale tekst klik hier
// voor verwerking klik hier
// voor meer informatie: Amnesty of OHCHR Office of the high Commissioner for Human Rights

2. Het Handvest van de Aarde

"voor het behoud van de aarde"
"De Schepping staat op het spel"
Hare Majesteit Koningin Beatrix

Het Handvest van de Aarde is een manifest van mondiale overeenstemming over de principes van een ethiek gericht op een rechtvaardige, verantwoordelijke, duurzame en vreedzame toekomst in de 21ste eeuw.

Het Handvest is een document, van onderop gegroeid, over de aarde als ons thuis, de mondiale situatie, de uitdagingen waarvoor wij staan en de universele verantwoordelijkheid.
Het gaat daarin over :

 1. Respect en zorg voor alle levensvormen
 2. Ecologische integriteit
 3. Sociale en economische rechtvaardigheid
 4. Democratie, geweldloosheid en vrede

// voor de integrale tekst klik hier
// voor verwerking klik hier
// voor meer informatie: The Earth Charter Initiative

3. Algemene Verklaring van de verantwoordelijkheden van de mens

"omdat rechten verantwoordelijkheden insluiten."
"Het is tijd om te spreken over menselijke verantwoordelijkheden." Helmut Schmidt

Een Verklaring van de verantwoordelijkheden van de mens, aangeboden aan, bediscussieerd en ontvangen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1989.

De erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de menselijke familie sluit ook plichten en verantwoordelijkheden in.

Art. 1.- 4 Fundamentele principes voor Menselijkheid
Art. 5.- 7 Geweldloosheid en Eerbied voor het leven
Art. 8- 11. Gerechtigheid en Solidariteit
Art.12-15 Waarheidlievendheid en Tolerantie
Art.16-18 Wederzijdse achting en Partnerschap
Art.19 Slot

// voor de integrale tekst klik hier
// voor verwerking klik hier
// voor meer informatie: Interaction Council

4. Een Mondiale Ethiek

"op weg naar een mondiale leer van het goede leven" "omdat onze wereld in een fundamentele crisis verkeert"

Een voorstel voor een mondiale ethiek door het parlement van de religies van de wereld.

De beginselen van een wereldwijd ethos:

 1. Geen nieuwe wereldorde zonder een nieuw wereldethos
 2. Een fundamentele eis: ieder mens moet rechtvaardig behandeld worden
 3. Vier onaantastbare richtlijnen:
  1. Verplichting tot een cultuur van geweldloosheid en eerbied voor het leven:
  2. Verplichting tot een cultuur van solidariteit en een rechtvaardige economie
  3. Verplichting tot een cultuur van tolerantie en een leven van waarachtigheid
  4. Verplichting tot een cultuur van gelijke rechten en partnerschap van man en vrouw
 4. Een omvorming van het bewustzijn

// voor de integrale tekst klik hier
// voor verwerking klik hier
// voor meer informatie: Parliament of the World's Religions en Die Stiftung Weltethos

5. Handvest voor Compassie

"opdat mededogen en de gulden regel grondslag mogen zijn"
"om mededogen in het hart van de moraal en de religie te herstellen." Karen Armstrong

Een universele grondslag van alle religieuze, ethische en spirituele tradities

// voor de integrale tekst klik hier
// voor verwerking klik hier
// voor meer informatie: Charter for compassion