+ -


VERWERKING

Alinea 1

Hoe belangrijk is compassie of mededogen
Waarop doet compassie een beroep
Waartoe zet compassie ons aan

Alinea 2

Welke opdracht hoort bij compassie
Op welke manieren doen wij de menselijkheid geweld aan
Welke erkenning vraagt dit handvest

Alinea 3

Waartoe nodigt dit handvest ons uit
Wat zegt dit handvest over bepaalde geschriften
Wat vraagt dit handsvest m.b.t. jongeren
Waaraan hoopt dit handvest bij te dragen

Alinea 4

Wat verwacht dit handvest van compassie