+ -


VERWERKING

Preambule

Alinea 1
Waaruit vloeien de plichten en de verantwoordelijkheden van mensen voort?
Wat sluit de erkenning van de waardigheid en van de rechten van alle leden van de menselijke familie in?

Alinea 2
Waartoe kan het exclusieve vasthouden aan rechten leiden?

Alinea 3
Waarvan zijn de suprematie van het recht en de bevordering van de rechten van de mens afhankelijk?

Alinea 4
Wat verlangen de wereldomvattende problemen?
Kun je enkele wereldomvattende problemen noemen?

Alinea 5
Welke verantwoordelijkheid hebben alle mensen?
Wat is nodig voor een wereldwijd betere ordening van de samenleving?

Alinea 6
Wat vereist het streven naar vooruitgang en verbetering?

Alinea 7
Wat is het doel van doel van deze Verklaring?
Welke verplichtingen aanvaardt degene die deze verklaring onderschrijft?

Fundamentele principes voor menselijkheid

Art, 1.
Welke fundamentele plicht heeft iedere persoon?
Wat betekent alle mensen op menselijke wijze behandelen?

Art. 2.
"Zich inzetten voor de waardigheid en het zelfrespect van alle mensen". Hoe doe je dat?
Wat vraagt dat?

Art.3.
Zijn er groeperingen die boven de wet staan?

Art,4.
Wat vraagt de geest van solidariteit?
Welke gulden regel hebben alle ethische systemen en religies gemeenschappelijk?

Geweldloosheid en eerbied voor het leven

Art. 5.
"Respect voor het leven" wat sluit dat in? Wat sluit dat niet uit?

Art.6.
Wat zegt deze verklaring over geweld"?
Hoe moeten twistpunten tot een oplossing gebracht worden?

Art.7.
Wat zegt deze Verklaring over de waarde van iedere mens?
Wat zegt de Verklaring over de dieren ?
Welke verantwoordelijkheid hebben wij tegenover de toekomstige generaties?

Gerechtigheid en solidariteit

Art.8
Integer, eerlijk en fair gedrag… Hoe vullen wij dat in?

Art.9.
Welke plagen zijn wij verplicht om re overwinnen?
Waarop is duurzame ontwikkeling gericht?

Art.10.
Wie moeten bijzonder ondersteund worden?
Wat is nodig om talenten te ontwikkelen?

Art.11.
Waartoe moeten eigendom en rijkdom gebruikt worden?
Waartoe moeten economische en politieke macht gebruikt worden?

Waarheidlievendheid en Tolerantie

Art.12.
Wat zegt dit artikel over waarachtigheid, liegen, privacy en vertrouwelijkheid?

Art,13.
Wat zegt dit artikel over bepaalde groeperingen in de maatschappij?
Wat moeten beroepscodes weerspiegelen?

Art.14.
Welke vrijheden hebben de media?
Welke verantwoordelijkheden brengen deze vrijheden mee?
Wat moet in ieder geval vermeden worden?

Art, 15.
Welke verantwoordelijkheden en plichten hebben de representanten van de religies?

Wederzijdse achting en partnerschap

Art.16.
Welke plicht hebben mannen en vrouwen ten opzichte van elkaar?

Art.17.
Wat vraagt het huwelijk van de partners?

Art.18.
Waardoor wordt de relatie tussen ouders onderling en tussen ouders en kinderen gekarakteriseerd?
Wat mogen zij uitstralen?

Slot

Art.19
Welke uitleg van deze verklaring is absoluut te vermijden?