Wat heb je er aan?

Deze documenten hebben wij mensen zelf onder woorden gebracht en erkend. Door schade en schande wijzer geworden zijn deze documenten voor ons vaste grond.

  • Vragen zorg en respect voor de Aarde en het leven in al zijn verscheidenheid.
  • Zij geven de grondslag voor vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld.
  • Reiken fundamentele principes aan voormenselijkheid. Verduidelijken de beginselen van een wereldwijd ethos.

Vijf eigentijdse en (vrijwel) universeel aanvaarde teksten als
orientatie en ter ondersteuning van persoonlijke en
gemeenschappelijke levensvormgeving.


De vijf levenswegwijzers

1. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

2. Het Handvest van de Aarde

3. De Algemene Verklaring van de verantwoordelijkheden van de mens

4. Een Mondiale Ethiek

5. Handvest voor Compassie


Waarom deze website?

Om vijf deels gelijke, deels verschillende eigentijdse en universeel aanvaarde documenten bij elkaar te brengen en bereikbaar, kenbaar en bruikbaar te maken voor mensen die;